แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว

ขอบคุณสำหรับความสนใจเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/1like1vote และ www.1like1vote.net

Facebook Profile photo
1admin